Drama Bahasa Jawa : Desa Sidokerto Part 2

Adegan 6
Ning omah mbok rondho
Mbok                   :   seger e sore iki
Pambiyantu 1      :   nggih ndoro, menika unjukane
Mbok                   :   oh yo gawekke siji maneh amarga Bagus sadelok maneh  mrene
Pambiyantu 1      :    nggih ndoro (mlebu omah)
Bagus                  :    ndoro, tugasku wes dak lakoni sawahe panjenengan wes rege maneh.
Mbok                   : oke matur nuwun, iki upahmu (menehi amplop)
Bagus                  : matur nuwun (njupuk amplop)
Pambiyantu 1      : menika unjukanne (menehi unjukan)
Bagus                  : matur nuwun mbok gelis
Pembiyantu 1      : (sinis lajeng lungo)
Bagus                  : yaw is aku dak muleh
Mbok                   : sumangga
Ora suwe ki ageng teka karo pengawal e
Ki ageng              : sawahmu wis dak resiki
Pengawal             : nggih sakmenika sawah e panjenengan sampun resik
Mbok                   : matur nuwun, nanging kulo mboten saged amerga panjenengan mau
                              menehi janji sore saiki wayahe wis maghrib langit e wis peteng dadi aku
                              ora iso menehi wangsulan
Ki ageng              : ya wis kula ngaku ora bisa nglaksanake janjiku, nanging wenehi kula
                              kesempatan pisan maneh supados kuwe bisa yakin yen kula banget tresno
                              karo awakmu
Mbok                   : baiklah kalau begitu, panjenengan kudu nyemi benih lan nggarap sawah
                               menika (nunjuk sawah sisih kiwa ing desa sidekorto )
Ki ageng              : nggih matur nuwun
Pengawal             : matur nuwun ndoro, manga (pergi menuju sawah)

Sakbubare metu saka omahe mbok rondho kuning ki ageng lajeng nggarap tugas kepindho sing diwenehi mbok rondho bareng kaliyan para pengawal e

Adegan 7
Ing persawahan
Ki ageng              : kue (nunjuk pengawal 1), kue (nunjuk pengawal 2) rene kabeh
Pengawal 1 & 2   : nggih ndoro, wonten menapa?
Ki ageng              : kerjakke sawah iku (nunjuk sawah), kue (pengawal1) mbajak o sawah lan
                              kue (pengawal 2) openi sawah e
Pengawal 1          : kula mbajak sawah ndoro?
Ki ageng              : yo to awakmu lak kuat a
Pengawal 2          : kula nggih kuat ndoro
Ki ageng              : wis karepmu pokok e sesuk kamis kudu wis bar aku ra peduli piye carane
                              (lungo menyang omah)
Bagus                  : wah wah ana gawean maneh iki … bayaran menanti, aku bakalan sugih
                              (ndelok mindik-mindik ing omahe mbok rondo)
Mbok                   : eeeee kue lapo ning kono?
Bagus                  : hehehhe nganu ndoro … nganu …
Mbok                   : nganu apa?
Bagus                  : nganu kula arep ngganggu ki ageng maleh
Mbok                   : ancen kue ki cerdas, dak laksanakna yo masalah bayaran gampang ning
                              mburi wis menantin duwitku isih saka mas Arif
Bagus                  : matur suwun ndoro, kula arep pamit rumiyen pareng
Mbok                   : mangga

Isukke pengawal ki ageng bebarengab lungo menyang sawah kanthi athi kang bungah

Adegan 8
Pengawal 1          : semangat!semangat!semangat! (ngomong dsepanjang jalan menuju sawah)
Pengawal 2          : opo to kok kawit mau semangat wae?
Pengawal 1          : yo kudu semangat to ben supaya semangat olehe kerjo
Pengawal 2          : yawis sakkarepmu dewe
Pengawal 1          : siap, wis awakmu ning kene disik mengko nek bar tugasku kue tak
                              kandani
Pengawal 2          : yo aku arep turu disik
Pengawal 1          : have a nice dream
Pengawal 2          : opo iku???
Bagus                  : wah ancen celah iki, mung siji sing kerja dak gawe rusak wae traktor iki
                              (nyongkang traktor)
Pengawal 1          : duh … iyo lali traktore ning ngandi mau, lho lho kok wis ajur ngene. Duh
                              gusti paringana sabar (sidane mbajak nganggo nyangkul)
Bagus                  : ancen pinter temenan aku iki, mugo-mugo wae sesuk bayaranku akih
Pengawal 2          : amin (mangsuli karo turu)
Bagus                  : eee nglindur … (lungo menyang omah e)
Pengawal olehe ngerjakke sawah kanthi athi lila meskipun nggaggo cangkul, nanging uga tugase durung saget selesai amerga sawah e isih kosong durung ana parine
Pengawal 1          : le le tangi!!!
Pengawal 2          : heee kok wis peteng ngene
Pengawal 1          : lha piye wong traktore malah ajur lak terpaksa aku kudu ngganggo
                              cangkul
Pengawal 2          : yowis tapi aku kancani lo olehe nandur
Pengawal 1          : iyooo
Akhire pengawal 2 ngerjakke sawah e nganti kabeh tanah e kebak pari nganti wayah tengah wengi lan akhire kabeh pengawal mau turu ing sawah

Isukke mbok rondo lungo menyang sawah nganti arep-arep yen sawahe durung bar. Supados dewekke bisa nolak ki ageng
Adegan 9
Mbok                   : eeee kue kue kok do penak turu ning sawahku
Pengawal 1          : (bisik-bisik )he kue ndang mara ning ki ageng saiiki!
Pengawal 2          : (bisik-bisik) iyoo (lungo menyang omah ki ageng)
Mbok                   : aku ra peduli pokokmen sawahku iki sing nggarap kudu ki ageng!
Ki ageng              : piye pepujanku?
Mbok                   : eeee enak wae ngundang pepujanmu, kue ki sopo sakpenakmu dewe
                              ngundang aku pepujanmu 
Ki ageng              : lo iki persyaratan mu wis dak penuhi a ?
Mbok                   : penak temen awakmu, aku menehi syarat ning awakmu yo, ora ning
                              pengawalmu
Ki ageng              : lo sami mawon to, wong ndekne kerjo karo aku
Mbok                   : ora iso! Pokokmen aku tetep ora bakal nrima kue
Ki ageng              : duh pepujannku … aku wis banget tresna karo kue masak aku mbok tolak
                               khanti kaping pindo? (muter lagu raisa_ kedua kali sitik wae)
Mbok                   : ora urus, aku ki yo lara ati ditinggal lungo bojoku. Wis lara ati malah kue
                              teka ing uripku, kue ngerti uripku sangsaya ruwet sejak ana kue. Aku kudu
                              ngrumati kasil kerjamu
Ki ageng              : yawis, yawis, ngene wae ngapurane banget aku wis ngapusi janjimu. Piye
                              nek aku mbok wnehi kesempatan ketelu?
Mbok                   : yowis saiki sawahku sing ning kana wis wayahh e panen, aku pengen
                               mengko sore parine wis disak ki
Ki ageng              : gampang mung panen, tur lah aku manene ngganggo rasa tresno karo
                              awakmu mesti aku yo krasa ne enteng ora bakal abot
Mbok                   : wis ralah kakean omong ndang digarap (lungo menyang omah)
Ki ageng              : dak tunggu wangsulan e yo …

Saktekane ing omah para pembantu mbok rondho uwis padha njerabing ing ngarep kanggo nyambut ndorone

Adegan 10
Pembantu 1         : ngapurane ndor, kepriye wangsulane panjenengan kaliyan ki ageng?
Pembantu 2         : hus … apa to kue ki lo ngurusi gawean wong liyo ae kono lo umbah-
                              umbah!
Mbok                   : uwis-uwis kue kabeh ki lo isone mung tukaran wae
Pembantu 1 & 2  : ngapurane ndoro
Mbok                   : ngene aku mengko awan arep menyang sawah ku niliki panenku, kue
                              kabeh melu yo kancani aku
Pembantu 1 & 2  : nggih ndoro
Mbok                   `: aja lali kue kabeh kudu pro karo aku
Pembantu            : nggih ndoro
(mbok melebu omah, pembantu nglanjutke pagaweyan e)
Sawetara semana ki ageng kaliyan pengawale sibuk manen pari ing sawah
Ki ageng              : ayo semangat manen e!
Pengawal             : nggih ndoro
Ki ageng              : iki dak selep e yo kue sing njabuti!
Ki ageng              : mugo-mugo sakbubar e iki aku iso kawin karo kuning
Pengawal                     : amin
Uwis 5 jam suwene ki ageng manen pari, mbok rondo dan pembantunya uga sampun mangkat menyang sawah. Nanging setibane ing sawah ana setunggal kahanan kang gawe atine mbok rondho ora bungah.
Ki Ageng                    : Alhamdulillah wis entuk 5 kuintal
Mbok                           : wangsulanku ora iso diukur saka akih e padi sing mbok panen
Ki Ageng                    : nanging kan awakmu kanda yen aku bakal ditrima nek aku
    manen parimu ?
Mbok                           : lo lo aku menehi syarat iki kan kanggo menehi jawaban dudu  
   menehi ijin kuwe nikah karo aku
Ki Ageng                    : kuwe iki lo ra peka blas!!! Aku wis gelem nglakokake kabeh syaratmu nanging iki kabeh walesanmu? Kue iki ncen ora nduwe rasa karo wong, aku wis tresna kuwe 10 taum suwene aku nunggu kuwe nganti kuwe dadi rondho tapi apa iki walesanmu ?
Mbok                           : ngapurane ki ageng, ngapurane……….. kula mung tresna kaliyan mas arif amarga kula banget tresna kaliyan awake. Aku ora bisa ngapusi perasaan iki, yen aku ngapusi perasaan ku karo aku kawin paksa iku amerga aku nghargai panjenengan saengga kula ora bisa bahagya. (muterke lagu armada asal kau bahagia sitik wae).
Ki Ageng                    : tapi mbok yo kuwe iki ngargani perasaanku sitik to yo, aku uwis nglakoni persyaratanmu kanthi kaping telu nanging kue malah mengkene. Wis aku ora kuat nek mengkene terus, kabeh harta bendamu iki dak bakal dadi watu! (lungo menyang
omah e)
Mbok                           : ngapurane iki, astagfirullah gusti (dewekke ndelok gamelan e sing ana ing gubuk lan sawah e berubah jadi batu. Saengga dewekke jatuh pingsan)
Pembantu                    : ndoro ayu…tangi ndoro (aksi PMR saat menolong korban pingsan)
Mbok                           : duh sirahku ngelu
Pembantu                    :Sumangga ndoro wangsul rumiyen kanthi alon-alon

Ora ana meneh carita yen ki ageng ngejar-ngejar mbok rondo nanging ana setunggal kahanan kang ora dimangerteni kaliyan ki ageng.
Adegan 11
Pembantu 2                   : ndoro, menika makanannya (nepuk awakke nanging awake  
                                        kaku uga atis)
Pembantu 2                   : wulan !!!
Pembantu 1                   : ana apa kok bengok-bengok ?
Pembantu 2                   : iki lo mbok awake atis banget, jajal panggilke ki ageng
Pembantu 1                   : lapo ngundang ki ageng ?
Pembantu 2                   : menawa wae bisa nyembuhke kan dewekke wong sekti
Pembantu 1                   : nggih (pergi ke rumah ki ageng)
Ing ngarep omah katon ki ageng lagi ngresulo, awake katon sayu lan sedih amarga ditolak karo mbok rondho.
Ki ageng                        : gusti,menapa sengsara banget uripku ora iso dapetke kuning
Pembantu 1                   : nyuwun sewu, ki ageng kula sakmenika njaluk tulung nyembuhke mbok kuning amarga awake atis banget.
Ki ageng                         : lapo aku ngewangi dewekke, aku wis lara ati poko e !
Pembantu 1                    :  nanging iki mbok kuning bener-bener atis awake
Ki Ageng                        : ora urus, wis saiki kue lungo saka omahku!
Pembantu 1                    : nanging…nanging….
Ki ageng                         : pengawal, dak usir wong iki marai sepet mataku !
Pengawal                        : nggih
Lungane pembantu 1 ing omahe Ki ageng ora bisa menehi kasil saengga kahanan sing ora dinyana kedadean
Pembantu 2                    : Wulan! Piye kok ki ageng ora mrene ?
Pembantu 1                    : dewekke isih ngamuk
Pembantu 2                    : (nyekel nadine wis gak ana) innalillahi wainnailaihi rojiun
Pembantu 1                    : innalillahi wainnailaihi rojiun
Pawarta sedhane mbok kuning uga akhire keprungu nganti teling ki ageng, ki ageng uga dumadakan menyang sawah mbok rondho kuning
            Ki ageng                        : gusti ….. ati iki lara temenan, aku salah gede banget wis ra entuk kuning saiki aku malah ditinggal kuning selamanya. Apa aku kudu nyusul dewekke ing surge supados bisa bebarengan.

Previous
Next Post »

1 komentar:

Click here for komentar
Fennycia Lim
admin
May 13, 2019 at 9:46 PM ×

website situs sabung ayam live terpercaya indonesia!
Nikmati Bonus New Member 10% | Cashback Hingga 10%
Yuk Gabung Bersama Kami Raih Kemenangan Anda Sekarang Juga 100% Tanpa Bot
Untuk Info, Bisa Hubungi Customer Service Kami ( SIAP MELAYANI 24 JAM ) :
WA: +628122222995

Congrats bro Fennycia Lim you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar
Thanks for your comment